Wycinka niewysokich drzew nie stanowi problemu dla osoby, która posiada odpowiednie umiejętności oraz sprzęt. Jednakże wycinka drzew wysokich bądź znajdujących się w trudnych miejscach np. w pobliżu budynków, dróg, torów kolejowych czy przy liniach wysokiego napięcia, nie będzie prosta, i warto to zadanie powierzyć specjalistycznej ekipie która szybko, sprawnie i w bezpieczny sposób usunie drzewo nie sprawiając zagrożenia w ruchu czy dla mieszkańców pobliskiego budynku.

Wycinka drzew

Aby wyciąć drzewo konieczne jest wykonanie oceny ryzyka oraz stopnia trudności zadania. Należy upewnić się czy wybrane drzewo nie wymaga pozwolenia na jego usunięcia, oraz ocenić gatunek drzewa, przybliżony wiek oraz obwód pnia na wysokości 1.3 metra licząc od nasady. Jeżeli pozwolenie nie jest wymagane możemy przystąpić do wycinki. Jeżeli jednak jest wymagane konieczne jest wcześniejsze zwrócenie się do odpowiedniego urzędu w tej sprawie.

Najczęstszą metodą ścinki drzew jest ich bezpośrednie ścięcie tuż nad ziemią z poziomu gruntu. Po uprzednim wykonaniu tzw. zawiasu od kierunku, w którym chcemy położyć drzewo, po przeciwnej stronie pnia wykonuje się mechaniczne nacięcie wcinając się w pień. W zależności od średnicy dobierana jest odpowiednia moc pilarki oraz długość prowadnicy. Tylko odpowiednio przygotowany sprzęt oraz wyszkoleni pracownicy dadzą 100% gwarancję, że drzewo zostanie ścięte poprawnie.

Trudne lokalizacje i prace dodatkowe

W trudnych lokalizacjach, gdzie ryzyko jest podwyższone, tj. na skrajach dróg, na terenach miejskich, z bliskim sąsiedztwem z liniami wysokiego napięcia czy budynkami koniecznym jest wybór innej techniki ścinania drzew – metody alpinistycznej lub z wykorzystaniem pojazdów z koszem na wysięgniku.

Po wykonaniu ścinki należy jeszcze okrzesać pień z gałęzi, które można wykorzystać następnie jako surowiec energetyczny czy po odpowiednim przekompostowaniu także jako materiał do ściółkowania. Sam pień jest następnie frezowany, a samosiejki drzew można wykarczować z pomocą wykaszarek z trymerem.

Przycinanie konarów

Konary drzew mogą być przycinane z poziomu ziemi oraz z wysokości. W pierwszym przypadku możliwe jest podkrzesanie drzewa do wysokości 3.5 za pomocą wysięgnika, w drugim – prześwietlaniu korony drzew – używamy podnośnika oraz metody alpinistycznej. Konary drzew oraz gałęzie z wysokości powinny być spuszczane na linach, celem uniknięcia uszkodzeń zarówno drzewa jak i okolicznej infrastruktury.

W ARGOS dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, która posiada uprawnienia zarówno do pracy na wysokości jak i przy wycince drzew. Posiadamy odpowiedni, specjalistyczny sprzęt do wycinek, wieloletnie doświadczenie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Podczas wykonywanych prac zachowujemy wszelkie środki odporności i zasady BHP.

Drzewa wycinamy na terenie miasta Rzeszowa i okolic, Mielca oraz Kolbuszowej.